Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Itinerari d'estudiants a temps parcial

L'estudiantat que opti per cursar el màster a temps parcial haurà de matricula un mínim de 20 ECTS. En aquest còmput no es tenen en compte els crèdits reconeguts.

El pla d'aprenentatge de l'estudiantat a temps parcial es dissenya de forma individualitzada per a cada alumne/a.