Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Programes de mobilitat de la titulació

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l'any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l'objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d'aquesta regió universitària transfronterera de l'Europa Mediterrània.

  • 21 universitats de 4 estats de l'arc mediterrani europeu: Andorra, Espanya, França i Itàlia.
  • Única plataforma que aplega administracions públiques i privades d'aquest territori transfronterer.
  • Ampli catàleg de serveis innovadors i compartits de qualitat que ultrapassa la filosofia de representació institucional desenvolupada per altres organitzacions.
  • Pont de projecció internacional.
  • Comunitat universitària integrada per 500.000 estudiants, 40.000 PDI i 10.000 membres del PAS.
  • 12 parcs científics i tecnològics universitaris, referència a Europa i el món.
  • Col·lectiu en actiu de gairebé 300 membres dels equips de govern de les universitats membres i centenars de professors i tècnics que participen de manera quotidiana en el desenvolupament de programes i serveis d'interès comú.

El treball en xarxa proporciona beneficis a la comunitat universitària i a la societat, amb totes les garanties de l'experiència qualificada i el compromís per l'excel·lència.

Coneix tota la informació del DRAC

 

Programa de Mobilitat de la UdL

Aquest programa permet la mobilitat acadèmica amb universitats de països de fora d’Europa com, per exemple, Mèxic, Estats Units, Corea, Canadà o Xile, entre d’altres.

Coneix tota la informació del Programa de Mobilitat de la UdL

Sistemes d’informació per als estudiants de mobilitat (sortida)

Els estudiants que estan interessats a aprofitar els diferents programes de mobilitat de la Universitat de Lleida disposen de les fonts d’informació següents:

Ajuts de viatge

És un ajut econòmic que la UdL dóna a l'estudiantat que fa estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica, tant d'àmbit nacional com internacional (http://www.udl.cat/serveis/seu/ajutsviatge.html).

Convocatòria i selecció dels estudiants

La informació relativa a les convocatòries es pot trobar a http://www.udl.cat/mobilitat

Reconeixement d’estudis cursats a l’estranger

Les assignatures avaluades en el centre de destinació són comprovades pel coordinador de mobilitat de la Facultat de Dret i Economia, el qual autoritza el reconeixement de les matèries cursades i superades. La qualificació obtinguda es transforma en la qualificació de la UdL d’acord amb la informació rebuda de les diferents universitats respecte a les qualificacions.

 

CENTRES AMB CONVENIS SIGNATS

Oferta de places Programa de Mobilitat de la UdL