Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Calendari acadèmic

El Màster està organitzat en un únic curs acadèmic. El període lectiu segueix la durada habitual d'un curs universitari, entre els mesos d'octubre i juny, però s'ha de tenir en compte que en realitat no hi ha assignatures anuals, sinó que tota la càrrega acadèmica es distribueix en dos semestres, on comencen i acaben assignatures completament diferents.

L'estudiant pot seguir el màster a temps complet o a temps parcial, tenint en compte que cada crèdit implica 25 hores de dedicació.

El màster en Mercat Digital: Estratègies jurídiques i econòmiques s'ofereix en format virtual, la qual cosa significa que l'alumne podrà treballar en les diferents assignatures a través de l'entorn virtual de la Universitat de Lleida (pot consultar un tutorial sobre l'ús de l'entorn virtual aquí). L'entorn virtual de la UdL és SAKAI, entorn de codi obert àmpliament utilitzat a escala global.

SEGON SEMESTRE

OPTATIVES

Aspectes jurídics de la violència de gènere

Antropologia, gènere i generació

Salut de les dones i violència de gènere

Salut de les dones i violència de gènere

Ciutat i gènere

Ciutat i gènere

Intervenció en violència de gènere

Intervenció en violència de gènere

Economia, empresa i gènere

Drets humans i gènere

 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA

 Pràctiques

 Pràctiques

 Pràctiques

Protecció social i gènere

Protecció social i gènere

Protecció social i gènere

OBLIGATÒRIES

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster